• Slider Image
  • Den eneste trykkpressen i Midt-Troms!
  • Slider Image
  • Over 30 år med trykk

Gå ikke over bekken etter vann

Vi er nå Midt-Troms eneste trykkeri med trykkpresse. Dette gir oss mulighetene til å gi deg hyggelige priser på trykk på papir i store opplag og/eller stort format.

Les mer...

Taktile skilt

Lov om universell utforming krever at skilt også skal kunne "leses" av folk med nedsatt synsevne. Vi leverer skilt med følbare overflater og blindeskrift i henhold til gjeldene lover og standarder.

Les mer...

Bil-dekor

Vi legger reklame og folie på fartøyer til lands, til vanns og i luften med.

Vi finner den beste løsningen for ditt behov!

Les mer...