• Slider Image
  • Den eneste trykkpressen i Midt-Troms!
  • Slider Image
  • 30 år med trykk

Gå ikke over bekken etter vann

Vi er nå Midt-Troms eneste trykkeri med trykkpresse. Dette gir oss mulighetene til å gi deg hyggelige priser på trykk på papir i store opplag og/eller stort format.

Read More

Taktile skilt

Lov om universell utforming krever at skilt også skal kunne "leses" av folk med nedsatt synsevne. Vi leverer skilt med følbare overflater og blindeskrift i henhold til gjeldene lover og standarder.

Read More

Bil-dekor

Vi legger reklame og folie på fartøyer til lands, til vanns og i luften med. Vi finner den beste løsningen for ditt behov.

Read More