Firmabilen din skal vises på veien med din logo godt synlig. abc leverer
bildekor til alle typer kjøretøyer.