Skilt

Når du skal vises i bybildet kreves det synlig skilting. Vi kan levere alle typer skilt til all slags bruk, fra fasadeskilting utvendig til alle mulige typer innvendig skilting.
Vi leverer også taktil skilting i forbindelse med universell utforming.

Husnummerskilt

Vi har husnummer skilt for en til fire sifferede tall, produsert me 2mm aluminiums plate og en høykvalitets reflekterende vinyl. Husnummer skilt fåes i 15x15, 15x22 og 15x30 cm som standard størrelser, andre størrelser kan skaffet etter henvedelse.

Reklameskilt

abcGrafisk leverer skilt til alle typer bruk; skiltsystemer og store utendørs reklameskilt med og uten lys, reklamebanner og arenareklame, dørmerking, instrumentpaneler, alle typer bygningsmerking, navneskilt, stempler osv.

 

Taktileskilt

Taktil merking: Følbare overflater og tegn utført i relieff.)
I dette legger vi at skiltene skal kunne benyttes av alle, selv ved sterkt nedsatt synsevne, altså man skal kunne lese skiltet ved å føle seg frem.
Det vil si at vi må omforme de vanlige 2D skiltene til 3D skilt. Måten dette gjøres på er å utheve enkelte vesentlige deler av skiltet 2-3 mm høyere enn resten. I tillegg blir tekst gjengitt i blindeskrift (punktskrift)

Vi produserer og leverer taktile skilt, også med punktskrift, til alle typer skilting og bygninger. Alt blir gjort i henhold til Lov om Universell utforming og Blindeforbundets krav til utforming av bygg. Vi har også hatt samarbeid med Blindeforbundet ved Taktil skilting

Reklame Skilt

Universell Utforming handler om at produkter, byggverk, kommunikasjonsmidler og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes brukervennlige og inkluderende. Målet er å skape tilgjengelighet for alle i så stor utstrekning som mulig.
Plan- og bygningsloven inneholder mål og krav til utforming av det fysiske miljøet. Som en del av dette stilles det nå også krav til Taktil merking.