Tekstiltrykk

Trykk på klær kan framstilles med to teknikker. "Print and cut" eller bare "Cut". 

Hovedforskjellen er at Print and cut printes ut rettvendt og styrkes/presses på, mens Cut printes ut speilvent. Den sistnevnte er både enklere å påføre og mer robust mot slitasje, men begrenser seg til kun bokstaver.