Utstyr og maskiner

Presse (Heidelberg)
Plotter (HP)
Laser
Strykepresse
Falsemaskin
Samlestifter
Limfres
Kuttemaskin